Orchestrální koncerty - Symfonický Orchestr hl. m. Prahy FOK | 19.3. - 27.6.2013 | Praha

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

je přední české hudební těleso s pětasedmdesátiletou tradicí, které pořádá orchestrální koncerty ve Smetanově síni Obecního domu a koncerty komorní hudby v Kostele sv. Šimona a Judy. Zkratka FOK symbolizuje někdejší aktivity orchestru v prvních letech existence (film - opera - koncert).

Šéfdirigentem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK je Jiří Kout.

Orchestrální cyklus A/B 12/13
 Dvořákova síň Rudolfina
 Smetanova síň Obecního domu

Orchestrální cyklus C/D 12/13
 Smetanova síň Obecního domu
 Komorní cykly FOK 2012/2013

Světová klavírní tvorba 12/13 (Cyklus SKT) - V cyklu Světová klavírní tvorba nabízíme sedm klavírních recitálů a jeden koncert klavírního dua. Převažují umělci zahraniční, kteří patří mezi uznávané představitele svého oboru a různých klavírních škol. - Dvořákova síň Rudolfina

Komorní hudba 12/13 (Cyklus KH) - Cyklus Komorní hudba zahrnuje pestrý výběr různých typů komorních seskupení od dua až po komorní orchestr. V tomto cyklu vystoupí i několik členů z orchestru FOK. - Kostel sv. Šimona a Judy

Stará hudba 12/13 (Cyklus SH) - Dramaturgie cyklu Stará hudba přinese v sezóně 12/13 nové projekty a interprety v osmi koncertech programově zajímavou nabídku hudby vzdálených staletí. Převážně se jedná o interpretaci staré hudby na autentické hudební nástroje. - Kostel sv. Šimona a Judy

Populární cyklus 12/13 (Cyklus PC) - Populární cyklus je protipólem tomu, co nabízíme v jiných komorních řadách. Programy koncertů čerpají od folklórní hudby, vokální tvorby, jazzových improvizací, rockových hitů až k hudbě "vážné". - Kostel sv. Šimona a Judy

varhany-cembalo- kladívkový klavír 12/13 - (Cyklus VCK) - Cyklus pro historické klávesové nástroje představuje přehlídku specifického repertoáru, který je doplněn o další hudební nástroje, lidský hlas a hru na trubku. - Kostel sv. Šimona a Judy.

Vstupenky na jednotlivé koncerty zakoupíte v předprodeji v síti TICKETPRO. Více informací ke vstupenkám zobrazíte kliknutím na banner.

Více informací naleznete na www.fok.cz.

Funismo.cz