Divadla | Praha | Divadlo Image

Divadlo IMAGE

je dnes divadelním souborem s vlastní strukturou a pravidelným srdečním rytmem. Jeho jádro tvoří již několik let stabilní skupina tvůrců. Z jejich spolupráce vyrostl a v divadelním světě se prosadil soubor, který si zachovává svůj vlastní autorský rukopis - vlastní image. Práce autorů v přátelské atmosféře zrodila představení vyznačující se specifickými charakteristikami. Soubor se organizačně přizpůsoboval měnícím se podmínkám, rozšiřoval se, ale zachoval si svou vlastní tvář, pro kterou se stal nezaměnitelnou součástí pražské divadelní scény.Příběh divadla IMAGE začíná v roce 1989, kdy Alexander Čihař a Eva Asterová odešli ze svého angažmá v jiném divadle rozhodnuti vybudovat vlastní divadelní společnost podle svých představ. Nezávislé, soukromé divadlo, založené na syntéze černého divadla, moderního tance, soudobé hudby a pantomimy. Divadlo, které přinese svým divákům kultivovanou zábavu, požitek z dobré hudby a krásného tance. To vše kořeněné řádnou dávkou osvobozujícího humoru. Projekt vznikl v nelehkých podmínkách, bez státní podpory, bez grantových finančních injekcí. Přesto se podařil a v roce 1990 se uskutečnila premiéra prvního představení "Jazzmime Stories".IMAGE vstoupilo do divadelního světa jako nový, neznámý soubor, který si teprve získával renomé v malém sále klubu Lávka nedaleko Karlova mostu. První sezóna se přesto nadějně rozběhla.

Úspěch u publika přinesl hned v následující sezóně nabídku na první zahraniční zájezd. Turné v Itálii, provázené ovacemi temperamentních diváků stmelilo soubor. Z kolegů se stali přátelé. Po návratu se divadlo IMAGE přestěhovalo do vhodnějších prostor. Podařilo se najít divadelní sál v samém srdci Prahy, v Pařížské ulici, pár kroků od Staroměstského náměstí. Scénické zázemí i poloha sálu v místech nasycených magickou atmosférou umožnily souboru nadechnout se a významně ovlivnily život a další vývoj divadla.Příznivá nálada v souboru a umělecká rezonance uvnitř tvůrčího týmu umožnily práci na novém představení "Fancy!" IMAGE už hrálo každý večer a stalo se tak regulérní pražskou divadelní scénou.Časté zahraniční zájezdy do Itálie a Německa se staly běžnou součástí života IMAGE. Současně začaly a pokračovaly zkoušky na novém kusu. V srpnu 1994 byla úspěšně uvedena premiéra "Night Flight".Dalším výsledkem hravé tvořivosti je inscenace "Cabinet kuriosit a zázraků profesora Pražáka", poprvé uvedená v dubnu 1997. Spojení osobité scéno-grafie a úsměvného příběhu stvořilo podivuhodný svět svérázného vědátora a experimentátora profesora Pražáka a jeho groteskních vynálezů, jejichž demonstrace přenáší diváky do virtuál-ních prostorů, kde kraluje černé divadlo.Jakýmsi volným pokračováním exkurse do laboratoře prof. Pražáka se stalo "Clonarium". Na repertoáru divadla je od srpna 1999. "Fiction" z roku 2001 je výsledkem pohledu autorů na malé lidi ve velkém kosmu. Dramaturgie divadla IMAGE nabízí divákům na výběr obvykle ze tří až čtyř různých inscenací a repertoár je pravidelně obměňován.

Image Theatre
Pařížská 4, 110 00 Praha 1

Vstupenky na představení v DIvadle Image zakoupíte v předprodeji v síti TICKETPRO.

Více informací k divadlu naleznete na www.imagetheatre.cz.

Funismo.cz