Divadla | Praha | Divadlo ABC

Divadlo ABC

 V roce 1959 tu byla za přítomnosti Fridricha Dürrenmatta uvedena v české premiéře Návštěva staré dámy. V roce 1958 byla scéna z administrativních a politických důvodů přejmenována na ABC.

 V roce 1960 byla na zdejším jevišti uvedena další slavná hra z éry Osvobozeného divadla Balada z hadrů. Nicméně vzhledem k politické situaci a zároveň zdravotním problémům se Jan Werich vzdal v roce 1960 vedení, jeho místo nakrátko zaujal Miroslav Horníček, který v té době vytvořil novou komickou dvojici s Milošem Kopeckým.

 V sezoně 1960/61 nastoupil nový umělecký ředitel J. Jahn a koncem roku 1961 z divadla odešel Miroslav Horníček. Poslední inscenací tehdejšího ABC byl Kiltyho Drahý lhář (1962) v režii Oty Ornesta.
 

Vznik Městských divadel pražských

 Po skončení sezony 1961/62 bylo ABC jako samostatný subjekt zrušeno a celý soubor a působiště převzala Městská divadla pražská. Do MDP přešli i mnozí herci z předchozího souboru, kteří se pak stali hereckými hvězdami období tzv. Ornestina (např. J. Adamová, J. Bohdalová, K. Fialová, N. Gollová, A. Vránová, S. Zázvorková, S. Fišer, L. Kostelka, O. Lackovič, F. le Breux, R. Pellar, J. Zíma) a také balet pod vedením J. Koníčka. Repertoár ABC tvořil protiklad proti více intelektuálním scénám Městských divadel pražských zaměřením na nejširší divácké vrstvy. Byl vyhrazen převážně bulvárním hrám a muzikálům. V 60. letech dostal soubor nové herecké posily (mj. P. Kostka, O. Sklenčka, L. Švormová, V. Hašek, J. Drbohlavová, F. Němec, D. Syslová, L. Trojan, C. Mayerová, J. Libíček, J. Šulcová, V. Preiss, V. Postránecký) a režiséry Ladislava Vymětala, Ivana Weisse a Františka Mišku. Do roku 1972 se tu pod vedením Oty Ornesta dodržovaly dvě základní dramaturgické linie – bulvární (nejoblíbenější titul Charleyova teta), a umělecká (Sartre, Williams). Z českého repertoáru se tu hrály hry Oldřicha Daňka, Vratislava Blažka a Otty Zelenky. Inscenace byly zaměřeny na herecké osobnosti, kterými soubor disponoval a pro které se jednotlivé tituly vybíraly.

 V letech 1972-90 soubor vedl Ladislav Poživil. V repertoáru převládaly bulvární komedie a detektivky, ale objevovaly se též muzikály a současná sovětská dramatika. Do divadla se pohostinsky vrátil Miroslav Horníček, který tu ve své režii uvedl několik svých her. V průběhu té doby se objevila též zajímavá zpracování klasických titulů (autorské pojetí režie K. Kříže). Koncepci inteligentního zábavného divadla potvrdil i repertoár po roce 1990 – byli uvedeni Černí baroni (1990) a Dumasovi Tři mušketýři.

 V letech 1991-93 byl uměleckým šéfem Miloš Horanský a na repertoáru dominovala klasická komedie (Wilde, Shakespeare, Gozzi).

 V letech 1994-2006 za uměleckého šéfování Milana Schejbala v repertoáru dominoval hudebně dramatický žánr a také bulvární hry. V té době přišli do souboru opět noví lidé, z nichž mnozí jsou v souboru dodnes.
 

Sjednocení divadel ABC a Rokoko

 Od roku  2005 se s nástupem Ondřeje Zajíce na místo ředitele stávají Divadlo Rokoko a Divadlo ABC opět společným subjektem, jak tomu bylo v dobách největší slávy divadla - jediným souborem, působícím na dvou scénách.

Kontaktní údaje:

Pokladna: 
Vodičkova 28
110 00 Praha 1
Pasáž u Nováků 
tel.: 222 996 115

Vrátnice:
V Jámě 1
110 00 Praha 1
tel.: 222 996 111

Více informací naleznete na www.mestskadivadlaprazska.cz.

Funismo.cz